Označování ulic, náměstí, nábřeží, mostů, parků, sadů a dalších veřejných prostranství slouží zejména k orientaci ve městě a k usnadnění identifikace veřejnou správou. Ulice (tedy místní komunikace, zejména městského typu) se v České republice a v dalších evropských státech označují názvy. Nejstarší místní názvy v Praze pocházejí z 11. – 12. století. Pojmenovávání ulic má svá pravidla, stejně tak je stanoveno, jak mají uliční tabule v Praze vypadat.